Het Groene Medicijn

Konijnenkeutels in de behandelkamer

Mag je als gezondheidsprofessional alleen maar verwijzen naar een BIG-geregistreerde  aanbieder? Of mag je iemand met depressieve klachten ook verwijzen naar bijvoorbeeld een hardloopgroep? Deze vraag rees onlangs tijdens een presentatie die ik over de Beter in het Groen-zoeker gaf…