Het Groene Medicijn

Criteria Beter in het Groen bekend

De criteria voor initiatieven en voorzieningen die thuishoren in de landelijke database Beter in het Groen zijn bekend! Samenwerkende partijen uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport, Recreatie en Overheid ontwikkelden een breed gedragen set van algemene criteria. Een belangrijk uitgangspunt…

Zorgtuinen in zwang

Voor jong en oud, voor kwetsbare en weerbare burgers Zorgtuinen zijn in zwang. Bewoners, gemeenten, zorginstellingen en diverse maatschappelijke en groene organisaties realiseren samen groene oases in wijken. De zorgtuinen bieden ontspanning voor velen. In de zorgtuinen worden activiteiten geboden…

Start beterinhetgroen.nl

Green deal In het bijzijn van 1100 wijkverpleegkundigen, huisartsen, welzijnswerkers en andere zorgprofessionals is op 1 december het project beterinhetgroen.nl officieel van start gegaan! Dertien partijen, waaronder Staatsbosbeheer, LandschappenNL, een aantal patiëntenorganisaties, NISB, Beroepsvereniging Groene Zorg (BVGZ), een regionaal ondersteuningsbureau…