Het Groene Medicijn

We zijn beter (af) in het groen

“Een rivierdelta is een stelsel van aftakkingen van een rivier voordat deze in zee of in een groot meer uitmondt”. 10 Dagen geleden stond ik op de heilige berg Namatj in Sarek NP, Zweeds Lapland, temidden van één van Europa’s mooiste rivierdelta’s: de delta van de Rapa rivier. De vele aftakkingen vinden hun weg in de door gletschers uitgesleten Rapadalen vallei en komen weer samen in het kraakheldere meer Laitaure: een magnifiek gezicht. Een overweldigend gevoel van weidsheid.

Rapa River delta, Sarek NP

Foto: De delta van de Rapa rivier, Sarek NP.

De Beter in het Groen-zoeker is nu een maand live en we staan aan het begin van een, naar ik hoop, prachtige rivierdelta; de eerste aftakkingen zijn een feit: via 6 websites is de zoeker al te raadplegen. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken (een zo wijd mogelijk bereik) en de komende periode richten we ons in het project op de groei van Beter in het Groen. Nog meer aanmeldingen (de rivier moet blijven stromen) en partijen die hun website verrijken met de zoeker (aftakkingen). Daarmee dragen zij hun steentje bij aan de continuering en groei van dit breed gedragen initiatief.

Terug in Nederland merk ik dat zelfs in de rustige vakantieperiode de database van Beter in het Groen verder gevuld raakt met prachtige initiatieven: inmiddels meer dan 350 aanmeldingen. Ook is de aanzet er voor nieuwe aftakkingen / interesse vanuit nieuwe partijen en informatiekanalen. Dat, tezamen met de vele positieve reacties de afgelopen maanden van partners en andere betrokkenen, sterkt mijn gevoel dat we met Beter in het Groen goed aansluiten bij de verschuiving die gaande is in de zorg: van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid oftewel van zorg in de tweede lijn (specialistisch), naar zorg in de eerste lijn (direct toegankelijke algemene zorg) en de nulde lijn (preventie). Buiten zijn in de natuur vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en ontmoeten, biedt zingeving en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van jong tot oud.

Screen Shot BihG

Beter in het Groen maakt gezond aanbod in het groen beter vindbaar voor iedereen. Maar gaat dit dan niet ten koste van de natuur? De natuurwaarde van rivierdelta’s is vaak hoog. Gaat hier de vergelijking met een rivierdelta dan mank? In mijn optiek niet. We willen dat meer mensen de positieve effecten van natuur op de gezondheid en het welzijn ervaren. Om te veel druk op natuurwaarden te voorkomen is investeren in meer groen in plaats van grijs van belang. En dat gebeurt! Onder andere de gemeente Amsterdam geeft daarin het goede voorbeeld met haar Agenda Groen 2015-2018, die na deze zomer in de gemeenteraad wordt besproken. Hoe meer mensen de positieve effecten van groen ervaren, hoe beter, voor zowel mens als natuur(behoud).

We zijn beter (af) in het groen.

Augie Vissers

Beter in het Groen is een samenwerking van partijen uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport, Recreatie en Overheid gericht op het beter vindbaar maken van gezondheidsbevorderend aanbod in het groen. Denk aan beweegprogramma’s in het park, laagdrempelige wandelgroepen, runningtherapie, wandelcoaching, zorgmoestuinen en reintegratie door inzet van de natuur. Op beterinhetgroen.nl is te lezen welke websites de zoeker nu al ontsluiten, wie de partners zijn en waarom en wat de criteria zijn voor het gratis aanmelden van aanbod. Augie Vissers is initiatiefnemer en vanuit MediQuest projectleider van Beter in het Groen.