Het Groene Medicijn

Overig

Konijnenkeutels in de behandelkamer

Mag je als gezondheidsprofessional alleen maar verwijzen naar een BIG-geregistreerde  aanbieder? Of mag je iemand met depressieve klachten ook verwijzen naar bijvoorbeeld een hardloopgroep? Deze vraag rees onlangs tijdens een presentatie die ik over de Beter in het Groen-zoeker gaf…

Criteria Beter in het Groen bekend

De criteria voor initiatieven en voorzieningen die thuishoren in de landelijke database Beter in het Groen zijn bekend! Samenwerkende partijen uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport, Recreatie en Overheid ontwikkelden een breed gedragen set van algemene criteria. Een belangrijk uitgangspunt…