Het Groene Medicijn

Criteria Beter in het Groen bekend

De criteria voor initiatieven en voorzieningen die thuishoren in de landelijke database Beter in het Groen zijn bekend! Samenwerkende partijen uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport, Recreatie en Overheid ontwikkelden een breed gedragen set van algemene criteria. Een belangrijk uitgangspunt is dat het aanbod vooral bedoeld is voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om meer te bewegen, om geestelijk weer in balans te komen of zoeken naar zinvolle dagbesteding in een natuurlijke omgeving.

Criteria

Klik hier voor de criteria en voorbeelden van initiatieven die voor een groter en breder publiek vindbaar worden via Beter in het Groen. Wat al het aanbod verbindt is dat het plaatsvindt in een natuurlijke omgeving. Dit kan in een groots natuurgebied zijn, maar juist ook groen dichtbij huis, bijvoorbeeld in een stadspark of zorg(moes)tuin.

Vanaf 30 maart aanstaande zal het mogelijk zijn om via Mijn Beter in het Groen aanbod aan te melden (gratis). Hierover komt te zijner tijd informatie op de website beterinhetgroen.nl.

Breed aanbod

Vanaf medio juni 2015 zal de database worden ontsloten via de Beter in het Groen – zoeker. Het aanbod dat straks te vinden is in de Beter in het Groen – zoeker is divers; variërend van een laagdrempelige wandel- of natuurbeheergroep, een activerende belevings- /beweegtuin of yogalessen op het strand tot runningtherapie of wandelcoaching. Door gebruik te maken van zoekfilters kan straks doel(groep)gericht gezocht worden. Een voordeel van de variatie is dat mensen verrast en geïnspireerd kunnen raken door de breedte van het aanbod in hun groene leefomgeving.

Beter vindbaar voor burgers en verwijzers

De Beter in het Groen – zoeker wordt opgenomen in bestaande online informatiekanalen, zoals websites van zorgverzekeraars, gemeenten, patiëntenorganisaties en terreinbeheerders. Door de informatie te bundelen wordt het aanbod online beter vindbaar voor burgers, patiënten en mantelzorgers. Maar ook voor artsen en andere gezondheidsprofessionals die cliënten en/of patiënten adviseren of verwijzen. Huisarts Juriaan Galavazi (Naarden) en huisarts Dianne Jaspers (Barneveld) passen nu al ‘Natuur op recept’ in de praktijk toe. MediQuest interviewde huisarts Galavazi onlangs over Natuur op Recept: klik hier.

BIHG-tekening3

Bronnen: beterinhetgroen.nl en MediQuest.