Het Groene Medicijn

De zorg vergroent!

Het aantal zorginstellingen dat zich inspant voor een groene omgeving voor haar patiënten / cliënten / bewoners neemt toe! In de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg wordt al langere tijd op grote schaal de helende werking van natuur benut. Vaak staan woonzorgvoorzieningen in deze sectoren in een groene, rustgevende omgeving en dragen cliënten als nuttige en leerzame dagbesteding bij aan het onderhoud hiervan. Sinds kort staat ook in de ziekenhuis- en revalidatiesector en in de ouderenzorg het creëren en beleven van groene buitenruimte in de aandacht.

Water doet leven

Water doet leven bij Amsta (wonen, zorg en welzijn); De Vitale Moestuin.

Nieuwe doelgroepen groen laten beleven

De Inspectie voor Volksgezondheid gaat in 2015 zorgaanbieders in de ouderenzorg toetsen of deze voldoende doen om mensen gezond te laten leven. Woonzorgcentra met belevingstuinen en vitale moestuinen kunnen daarbij als voorbeeld dienen voor anderen. Zo ook de ziekenhuizen die voorop lopen in het zogenaamde ‘natuurinclusief’ bouwen en centra die tuintherapie bieden.

Voor natuurorganisaties bieden deze ontwikkelingen mooie kansen om nieuwe doelgroepen te bereiken en natuur te laten beleven. Sprekende voorbeelden hiervan zijn Biowalking van het IVN en de natuurbeleviprogramma’s voor ouderenngs van Stichting Veldwerk Nederland en van Het Bewaarde Land. Vrijwilligers en medewerkers van zorginstellingen worden geschoold om specifieke doelgroepen (zoals mensen met dementie of een ernstige meervoudige beperking) de natuur te laten beleven.

Vogellanden

Revalidatiecentrum Vogellanden is het eerste revalidatiecentrum dat zich uitspreekt voor ‘natuurinclusieve zorg’. Op 6 mei jongstleden presenteerde De Vogellanden haar toekomstplannen tijdens een open inspiratieavond. Elles Kombrink, fysiotherapeut in Vogellanden: “We willen natuur en natuurbeleving meer integreren in de zorg. Door natuur zowel binnen als buiten het centrum meer ruimte te geven. Eén van de plannen is het creëren van een natuurlijke omgeving rondom de Vogellanden. Een omgeving waar mensen kunnen wandelen, recreëren, waar men therapie kan krijgen, waar men zelfs kan werken: tuinieren, snoeien, slepen, bouwen. Kortom: een plek waar mensen kunnen oefenen, ontdekken, beleven en niet te vergeten, ontspannen.” Bestuurder Fenna Eefting hecht veel waarde aan samenwerking met regionale partners en mensen uit de wijk om de plannen te realiseren.

DeVogellanden

Bestuurder Fenna Eefting in gesprek met twee ervaringsdeskundigen tijdens de inspiratieavond ‘Groene Zorg’ in Vogellanden (Foto: Irene Miltenburg).

Tijdens de inspiratieavond spraken ook twee ervaringsdeskundigen: “Als ik ga wandelen of ik moet mijn oefeningen doen, dan houd ik het langer vol in de natuur dan in een sportschool. Ik krijg er juist meer energie van in plaats dat het mij energie kost”, aldus Rob. Peter gaf aan dat de kwetsbaarheid én kracht van de natuur voor hem ook symbool staan voor zijn eigen kwetsbaarheid en kracht en dat dit besef hem erg geholpen heeft in zijn herstelproces. Beide heren kijken vooral naar wat ze nog wel kunnen en leveren als vrijwilliger van Natuurmonumenten een waardevolle bijdrage aan o.a. werkzaamheden op het vlak van monitoring, natuurbeheer en excursies voor kinderen. Rob: “Voor mijn infarct kon ik met gemak 16 km wandelen, nu houd ik het nog maar 4 km vol waarbij ik ook nog 3 keer moet stoppen. Dat heeft zo zijn voordelen… Ik zie nu veel meer!”

horte_vooraanzicht

De vrijwilligersgroep die actief is op landgoed De Horte bestaat uit mensen uit de buurt en deelnemers van het dagactiviteitencentrum van het RIBW-Zwolle en (binnenkort) van Revalidatiecentrum Vogellanden.

De komende tijd werkt revalidatiecentrum Vogellanden o.a. met Landschap Overijssel, BuitenVitaal en andere geïnteresseerden de plannen verder uit. Vooruitlopend op de plannen is al een start gemaakt: zo is er een foto-tentoonstelling van Landschap Overijssel in de Medische gang en is het 1e insectenhotel door revalidanten al gemaakt.

Tips voor financiering

Om groene plannen te verwezenlijken is samenwerking met belanghebbenden essentieel. Dit zorgt voor een breed draagvlak en biedt vaak ook extra mogelijkheden voor financiering. Groen Dichterbij heeft verschillende nuttige factsheets ontwikkeld, onder andere de factsheet ‘Financiering van groene buurtprojecten’. Deze factsheet bevat behalve voor wijkbewoners ook voor medewerkers en vrijwilligers van zorg- en natuurorganisaties goede tips.