Het Groene Medicijn

Gezond Natuur Wandelen

Een brede coalitie van partijen uit de natuur-, wandel- , zorg- en welzijnssector hebben het initiatief genomen om op wekelijkse basis begeleide wandelingen in de natuur of het groen van de stad aan te bieden. De wandelingen starten op een vaste plaats en worden begeleid door vrijwilligers die onderweg ook iets over de natuur vertellen. De wandelingen zijn met name bedoeld voor mensen die een laagdrempelige bewegingsactiviteit zoeken en daarbij willen genieten van de natuur.

Er wordt gestart met pilots in Zuid-Kennemerland en op Texel. Bij succes wordt het aantal wandellocaties verder uitgebreid. In september starten er vier verschillende wekelijkse natuurwandelingen in en om Haarlem en twee verschillende wekelijkse wandelingen op Texel.

Op de website www.gezondnatuurwandelen.nl is meer informatie te vinden over de locaties waar gewandeld wordt, de tijden en contactgegevens voor vragen of aanmelding.

Gezond Natuur Wandelen langs het Spaarne 2014-06-23 10-21-58

Foto door Ronald van Zon, projectleider werkgroep Gezond Natuur Wandelen Noord-Holland