Het Groene Medicijn

Heimans en Thijsse Symposium 2014

SymposiumHTStHet symposium van de Heimans en Thijsse Stichting heeft dit jaar als thema: ‘Natuur en Gezondheid’. Het symposium staat in het teken van hoe natuur en gezondheid met elkaar verbonden zijn en van elkaar kunnen profiteren. Hoe gezond dacht men vroeger dat natuur was? Wat is tegenwoordig bekend over natuur en gezondheid, en hoe wordt deze kennis gebruikt voor gezondheidsbeleid en voor natuurbeheer? Hoe gebruiken artsen in hun dagelijkse praktijk het effect dat natuur op onze gezondheid kan hebben?

Het symposium vindt plaats op 20 september aanstaande in Amsterdam. Tijdens het symposium vindt ook de prijsuitreiking plaats van een prijsvraag voor jongeren. De opdracht van de prijsvraag is de waarde van natuur als medicijn te verbeelden in een filmpje voor in de wachtkamer van huisartsen. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury.

Programma 20 september 2014:
14.00 uur Inloop met koffie en thee
14.15 uur Welkom door de voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting,
Frank Berendse
14.25 uur “Stad, natuur en gezondheid: een historie”, Cor Wagenaar (hoogleraar Ruimte en Gezondheid)
14.50 uur “Groen is gezond: Ja, en?!”, Mieke Ansems (Menzis)
15.15 uur “Natuurlijk fit: Voorbeelden uit de praktijk”, Erna van de Wiel (Staatsbosbeheer)
15.40 uur Pauze
16.10 uur Rondetafelgesprek met artsen en zorgverleners over natuur en de artsenpraktijk
16.40 uur Uitslag prijsvraag ‘Natuur als medicijn’, inclusief vertoning beste filmpjes
17.00 uur Borrel
18.00 uur Einde
Locatie

Het symposium vindt plaats in debatcentrum de Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam. De Rode Hoed ligt op ongeveer 10 minuten lopen van het Centraal Station.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het symposium via het aanmeldingsformulier.
Deelname aan het symposium kost €7,50 (voor studenten gratis). U wordt bij aanmelding verzocht dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL52INGB0003831069 t.n.v. Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam, onder vermelding van ‘Heimans en Thijsse Symposium 2014’.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marjolein Kloek via marjolein.kloek@wur.nl.

Het symposium en de prijsvraag worden mede-georganiseerd door het InnovatieNetwerk en Stichting wAarde.