Het Groene Medicijn

Minor / Major Mens & Natuur

VHL MN

Volg je een opleiding tot natuurbeheerder, landschapsarchitect, fysio- of oefentherapeut, leefstijlcoach, sociaal pedagogisch hulpverlener of leraar basisonderwijs en wil je mensen met natuur en natuur met mensen verbinden? Dan is de Minor Mens & Natuur, verzorgd door de opleiding Bos- & Natuurbeheer van Hogeschool VHL, mogelijk iets voor jou.

Naast praktijkopdrachten zijn er colleges over o.a. stadslandbouw, speelnatuur, natuur- en milieueducatie, gezond & welzijn, ‘healing landscapes’ en een beweegvriendelijke omgeving. In de opdrachten ligt de focus op specifieke doelgroepen: kinderen, jongeren, ouderen, maar ook bijvoorbeeld mensen met een bepaald ziektebeeld.

Het programma Mens & Natuur kan voor studenten Bos- en Natuurbeheer ook als Majorprogramma doorlopen worden. Zij kiezen stage en afstudeeropdrachten dan ook in deze richting.

Lees meer over het programma in de FLYER of neem contact op met de coördinator:

Roos van Doorn
E: roos.vandoorn@wur.nl
T: (026) 36 95 826