Het Groene Medicijn

Natuur en Gezondheid in de lift

IMG_6883Vandaag is de kortste dag van het jaar; winterwende. Vanaf vandaag is het weer langer licht! Een bijzonder moment om even terug te blikken op het jaar 2014. Natuur en Gezondheid zit in de lift dat mogen we rustig concluderen.

Natuur op recept

In een Yurt op het terrein van ziekenhuis Bernhoven werd eind februari tijdens de Natuurkaravaan input geleverd voor de ‘Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk Verder’ die in april van dit jaar verscheen. Kernpunt van de nieuwe natuurvisie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis. Natuur inzetten voor de gezondheid ook wel ‘natuur op recept’ genoemd, is daar een onderdeel van. Ook provincies verkenden welke bijdrage zij hieraan kunnen leveren: de provincie en de energieke samenleving. Een aantal provincies heeft al de daad bij het woord gevoegd. Zo investeert de provincie Brabant in ‘Meer Maashorst! Een gezond landschap’.: “Door het landschap een extra betekenis te geven op het gebied van gezondheid, groeit de kwaliteit van het landschap”. De provincie Zuid-Holland steunt het programma ‘Natuur en Gezondheid’ van de samenwerkingspartners Het Zuid-Hollands Landschap, Dunea, IVN, Florence, Florein en MPPG Parnassiagroep.

Huisarts Frank Greeven

Huisarts Frank Greeven en praktijkverpleegkundige Cathy Nijholt gaan voorop tijdens het eerste half uurtje wandelen met de dokter. Foto: Frans Nikkels

Liever in groepsverband onder begeleiding

In 2014 is er wederom een aantal beweegtuinen geopend. Het succes van deze beweegtuinen staat of valt met de begeleiding door buurt-/sportcoaches of fysiotherapeuten. Veel mensen die op doktersadvies meer moeten bewegen, doen dit bij voorkeur in groepsverband onder (professionele) begeleiding. Dat blijkt ook uit het animo om samen met de huisarts te wandelen en de uitbreiding van het aantal locaties waar biowalking plaatsvindt. Aanvullend op bestaande Wandelfit-groepen is in september 2014 het laagdrempelig initiatief Gezond Natuur Wandelen van start gegaan. Op verschillende locaties in Noord Holland kunnen mensen die meer willen bewegen gratis deelnemen aan wandelingen die wekelijks vanaf een vaste locatie starten en begeleid worden door getrainde vrijwilligers die onderweg iets over de natuur vertellen.

(Duur)lopen en coachen in de natuur als medicijn

cropped-MOTAR_website41

Het aantal gezonde initiatieven in de groene leefomgeving neemt toe, evenals wetenschappelijk onderzoek op dit vlak. Wandelcoaching en runningtherapie in een natuurlijke omgeving zijn al enige tijd in opkomst. In oktober werden de (positieve) resultaten bekend gemaakt van het 1e wetenschappelijke onderzoek naar wandelcoaching; een onderzoek uitgevoerd door Agnes van den Berg in opdracht van De Friesland Zorgverzekeraar onder mensen met werkgerelateerde stress. Van de interventiegroep gaf 90% van de deelnemers aan dat de natuur meerwaarde heeft voor wandelcoaching. In diezelfde maand stroomde in het MOTAR-onderzoek de 100ste deelnemer in. De studie MOod Treatment with Antidepressants or Running (MOTAR) is een wetenschappelijke studie waarbij mensen met depressie en angst gedurende 16 weken worden behandeld met antidepressiva of runningtherapie. De resultaten van dit langjarig onderzoek dat uitgevoerd wordt door het VUMC i.s.m. GGZ inGeest worden volgend jaar verwacht. De Nature Assisted Health Foundation is i.s.m. Tilburg University in 2014 een onderzoek gestart naar de wijze waarop een natuurlijke omgeving effectief ingezet kan worden in de nazorgfase van borstkanker met als doel de kwaliteit van leven en werkhervatting van (ex)borstkankerpatiënten te verbeteren.

Groen cement in de wijken

Groene Kinderopvang2014 was het jaar van de Groene Kinderopvang, een initiatief van Stichting Groen Cement i.s.m. vele partners die de handen ineen hebben geslagen om ‘groen en buitenspelen’ een blijvende plek in de kinderopvang te geven. Niet alleen de kinderopvang en schoolpleinen worden groener, hele wijken vergroenen dankzij de vele succesvolle initiatieven van o.a. Groen Dichterbij. Die initiatieven bevorderen de sociale cohesie in wijken, zo is onlangs gebleken uit onderzoek van Alterra.

Verrassend nieuwe activiteiten ontkiemden in 2014 in de groene longen van de grote steden. Zo kunnen in de Amsterdamse parken sinds kort moeders met hun kinderen sporten tijdens de baby- en kids-workouts van De Energiebrigade. Bij KidsBoost (ca 2 jaar tot ca 6 jaar) worden de kinderen niet alleen vastgehouden / gelift maar springen en rennen ze ook mee. Gezien de positieve reacties op dit concept is de verwachting dat dit een van de fitness trends wordt in 2015.

Energiebrigade_org_2-770x335

Peuter liften, de nieuwe trend? Foto: De EnergieBrigade.

Beterinhetgroen.nl

2014 was ook het jaar waarin ik bij MediQuest en vervolgens bij de Rijksoverheid, Staatsbosbeheer, De Hart&Vaatgroep, ANBO, Diabetesvereniging Nederland, Progez, het NISB, LandschappenNL, Beroepsvereniging Groene Zorg, De Friesland Zorgverzekeraar en Landal Green Parks draagvlak wist te verwerven om gezonde initiatieven in de groene leefomgeving beter vindbaar te maken voor burgers en verwijzers. Op 1 december tekenden deze partijen hiervoor de Green Deal beterinhetgroen.nl. In 2015 sluiten nog meer partijen zich aan bij deze brede coalitie en het streven is dat voor de zomer van 2015 de database i.o. via meerdere informatiekanalen is ontsloten. Daarmee wordt invulling gegeven aan het advies dat professionals uit de zorg gaven tijdens de Groene Tafel in 2013 en de Natuurkaravaan begin 2014 om meer bekendheid te  geven aan de positieve gezondheidseffecten van natuur en succesvolle initiatieven beter toegankelijk te maken.

MARIJNIZ-20141201-7333_WEB

Een brede coalitie van partijen uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport, Recreatie en Overheid ondertekende 1 december 2014 de Green Deal beterinhetgroen.nl.

Op naar 2015! Hoe meer groen hoe beter

Verder staat in 2015 natuur en gezondheid op de agenda van deskundigheidsbevordering bij huisartsen, wordt in april een grootschalig onderzoek gestart naar de effecten van groene interventies in ziekenhuizen en zullen er ongetwijfeld nog vele andere ontwikkelingen zijn. Kortom natuur en gezondheid is en blijft in de lift. Daarom ‘Hoe meer natuurlijk groen, hoe beter’, zodat iedereen van de positieve effecten van groen kan genieten en desondanks (of juist daardoor?) de Nederlandse flora en fauna behouden blijft.

PS: Natuur en Gezondheid zit in de lift, maar traplopen is en blijft natuurlijk veel gezonder 😉

Hardwerkenisleuk Maaien

Stichting M.E.E.R. Groen: 1400 vrijwilligers beheren inmiddels 130 ha groen in Hoofddorp e.o.