Het Groene Medicijn

Publieksopening groen Meander MC

Op 7 juni a.s. is de officiële opening van het nieuwe Meander MC voor publiek. Het gebouw ligt aan de rand van de stad Amersfoort. Er is rondom uitzicht op de groene weilanden van het Eemland. Achter het ziekenhuis stroomt de rivier de Eem. Met het project ‘Groene omgeving’ richt Meander MC de natuur en het ziekenhuisterrein in, om haar patiënten optimaal te laten genieten.

Meanderpark

Aan de zuidkant van het ziekenhuis slingert de rivier de Eem vanuit Amersfoort naar de randmeren. Hier vindt waterrecreatie plaats; een roeivereniging is gehuisvest aan de oevers. Ook zijn hier resten te vinden van de historische Waterlinie. Dit stuk natuur verdiende een opknapbeurt. Hier is het Meanderpark aangelegd, waar patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen ontspannen. Zie voor het eindresultaat de foto van het Meanderpark in de fotogallerij ‘Zorg(en) voor de natuur’. Vanaf de verpleegafdelingen is er uitzicht op de parken en de rivier.

MeanderMC_groen

Revalidatietuin

Voor patiënten die fysiotherapie krijgen of revalideren, wordt een revalidatietuin aangelegd. Hier komen paden (parcoursen) met verschillende soorten ondergrond, traptreden, hellingen, drempels, grind, asfalt, bochten, vals plat… van alles om levensecht te oefenen. Langs de paden komen bankjes. Ook komt er, zodra er voldoende geld is gespaard, een terras met opslagschuur en een grasveld voor bewegingsactiviteiten, zoals badminton en voetbal. Voor jeugdige revalidanten worden enkele speeltoestellen geplaatst. Donaties voor de verdere aanleg van de revalidatietuin, het speelveld, patio’s en daktuinen zijn welkom bij Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum.

RevtuinMeander

De revalidatietuin van Meander MC in aanleg.