Het Groene Medicijn

Opening Therapiecentrum Buitenleeft

Op 30 mei aanstaande wordt Stadtuinderij Buitenleeft in de Delftse Hout officieel geopend door Stephan Brandligt, wethouder gemeente Delft.

Buitenleeft is niet zomaar een stadstuinderij. Het bestaat namelijk uit een zelfoogsttuin voor geïnteresseerden uit de omgeving die een oogstaandeel kunnen afnemen èn een therapiecentrum. Het therapiecentrum biedt  dagopvang  aan mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, een ongeluk of overval waarbij ze betrokken zijn of geweld op straat.

Margriet Knoppe en Wichert Noordeloos, initiatiefnemers van Buitenleeft: “Opvang vanaf het eerste moment is van groot belang. Dat is in Nederland goed geregeld. Maar als je een dergelijke gebeurtenis hebt meegemaakt, wordt het later vaak stil om je heen. In die stilte stoppen de beelden van de akelige ervaringen niet. Dit kan leiden tot volledig of gedeeltelijk ziekteverzuim, zoals bij 70 % van de mensen met complexe rouw. Gemiddeld verzuimen zij 170 dagen”.

2015-05-06 14.03.47_Buitenleeft

BuitenLeeft: Voorbereiding van het land.

Uit een onderzoek dat traumaspecialisten van het AMC en de VU in Amsterdam en het Erasmus MC in Rotterdam in 2014 hebben uitgevoerd, blijkt dat één op de zes slachtoffers van ernstige verkeersongelukken binnen een jaar een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) ontwikkelt. De traumaspecialisten concludeerden dat in ziekenhuizen nu teveel wordt gelet op enkel het fysieke herstel.

Therapiecentrum Buitenleeft voorziet in de behoefte aan meer aandacht voor de psychische problemen als gevolg van schokkende ervaringen. In een natuurlijke omgeving biedt Buitenleeft rust, lotgenotencontact en gesprekken met professionals die helpen de gebeurtenis een plek te geven; kortom Beter in het Groen. Meer informatie over de zelfoogsttuin en het therapiecentrum: www.buitenleeft.nl.