Het Groene Medicijn

Over Het Groene Medicijn

De website hetgroenemedicijn.nl is in het najaar van 2013 opgezet door Augie Vissers om goede voorbeelden op het snijvlak van natuur en gezondheid te delen. Dit prive-initiatief heeft in 2015 geleid tot een vanuit MediQuest geïnitieerde unieke landelijke database van gezondheidsbevorderend aanbod in de groene leefomgeving: Beter in het Groen.

Via de Beter in het Groen- zoeker vinden burgers en verwijzers passend aanbod bij hen in de buurt. Een groot aantal partijen uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport, Recreatie en Overheid werkt hiervoor samen: meer informatie: beterinhetgroen.nl.

De landelijke database Beter in het Groen biedt een vele malen uitgebreider en actueler overzicht van initiatieven op het snijvlak van natuur en gezondheid dan het groenemedicijn.nl. Omdat het groenemedicijn.nl maandelijks nog door honderden mensen wordt bezocht en naast een beschrijving van praktijkvoorbeelden waardevolle verwijzingen bevat naar onderzoeken en factsheets is ervoor gekozen deze website (voorlopig) nog online te houden.