Het Groene Medicijn

Publicaties

De focus van Het Groene Medicijn is praktijkgericht. Voor een goed overzicht van wetenschappelijke publicaties wordt verwezen naar de factsheet Natuur & Gezondheid (IVN 2013) samengesteld door hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg, pionier in onderzoek naar gezondheidseffecten van natuur, en naar haar website. In het overzicht ‘Groen in de zorg, wat zegt de wetenschap’ zijn door MVOmoves relevante onderzoeken in de zorgsector op een rijtje gezet. Via twitter (@AugieVissers) deel ik regelmatig links naar onderzoeken op het snijvlak van natuur en de fysieke, mentale en sociale gezondheid.

Hieronder een paar publicaties van mijzelf / waar ik bij betrokken ben geweest.

‘Voel je beter in het groen’

Redacteur Stijn Keunis interviewde mij in opdracht van De Gooi en Eemlander  voor de rubriek ‘Gedreven’ over o.a. Beter in het Groen. Het artikel ‘Voel je beter in het groen’ is 9 januari 2016 geplaatst.

Groen wonen is langdurig goed voor je gezondheid

In opdracht van Intogreen heb ik een samenvatting gemaakt van een baanbrekend onderzoek van de Universiteit van Exeter (UK). Uit het onderzoek blijkt dat mensen die verhuizen naar een groener gebied gemiddeld genomen direct een verbetering laten zien in geestelijke gezondheid en bovendien in de daaropvolgende jaren deze verbetering ook vasthouden. De samenvatting met bronverwijzing en een filmpje van de onderzoeksleider Dr. Ian Alcock is opgenomen op de website van IntoGreen: ‘Groen wonen is langdurig goed voor je gezondheid‘ (februari 2014).

Gezondheid en Natuur: hoe concreter, hoe beter

In het Vakblad Natuur Bos Landschap (november 2013) is een artikel opgenomen dat ik samen met Roos van Doorn heb geschreven. Het artikel is gebaseerd op mijn onderzoek ‘Natuurmonumenten in beweging’ (zie hieronder). In het artikel ‘Gezondheid en Natuur: hoe concreter, hoe beter’ worden concrete voorbeelden en tips gegevens voor natuurorganisaties die natuur en gezondheid(szorg) willen verbinden.

Gezondheid en Natuur

Natuur & Gezondheid
In de publicatie ‘Natuur & Gezondheid’ staan 6 inspirerende voorbeelden waarin de gezondheidszorg gebruik maakt van de natuur voor hun cliënten. Aan het woord
komen medewerkers van zorginstellingen en natuurorganisaties, en natuurlijk de cliënten zelf. Het boek is het initiatief van het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en landschapsbeheer in samenwerking met dagblad Trouw. Het boek is digitaal beschikbaar op de website  van de auteur Mirjam Koedoot.
Natuur&Gezondheid
Natuurmonumenten in beweging

In de periode februari-juni 2013 heb ik een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor Natuurmonumenten om actief bij te dragen aan ‘bewegen op doktersadvies’. In de rapportage ‘Natuurmonumenten in beweging’ worden voorbeeldinitiatieven (succes- en belemmerende factoren), adviezen en kansen voor Natuurmonumenten besproken. Ook voor andere natuurorganisaties die de verbinding willen leggen met gezondheid / de zorgsector bevat dit rapport veel bruikbare, concrete tips (genomineerd voor Toekomstboom 2013).

Een preview van het rapport (inhoudsopgave en inleiding) is hieronder beschikbaar. Een volledig exemplaar (als PDF) is aan te vragen via het contactformulier.

Preview 'Natuurmonumenten in beweging'