Het Groene Medicijn

Ranglijst websites TBO’s door Groen & Handicap 2013

De websites van Nationaal Park de Hoge Veluwe en Amsterdamse Bos verdienen een pluim. Ook in 2013 heeft Groen & Handicap weer de websites van de terreinbeherende organisaties gescreend op informatie voor mensen met een beperking. Er is gekeken naar de vindbaarheid en naar de hoeveelheid nuttige informatie. Twee websites springen eruit: Die van het NP De Hoge Veluwe en van het Amsterdamse Bos. Vooral die van de Hoge Veluwe munt uit.

Vanuit de homepage is de informatie gemakkelijk te vinden en ook de hoeveelheid informatie verrast. Bij de provinciale landschappen springen de website van het It Fryske Gea en het Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen er in positieve zin uit. Vaak moet je zoeken op trefwoorden als rolstoelroute, om informatie te vinden, zoals bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Slechts op een enkele website wordt verwezen naar informatie op andere websites. Opvallend is dat zelfs op de websites van de grote terreinbeherende organisaties de hoeveelheid informatie beperkt is, zeker in relatie tot het beheerde oppervlak.

De ranglijst ziet er dit jaar als volgt uit:

1. Nationaal Park de Hoge Veluwe en Het Amsterdamse Bos

2. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen, It Fryske Gea.

3. Zuidhollands Landschap, het Zeeuwse Landschap, Brabants Landschap, Landschap Overijssel, Drents Landschap, Groninger Landschap, Recreatiegemeen-schap Veluwe, Recreatie Midden-Nederland

4. Noordhollands Landschap, Limburgs Landschap, Flevolandschap, Goois Natuurreservaat, Amsterdamse Waterleidingduinen, Groenservice Zuid-Holland, Recreatie Noord-Holland.

Op de websites in de laatste groep treft men helemaal geen informatie voor mensen met een beperking aan.

Bron: Nieuwsbrief Groen & Handicap, november 2013

NPHV