Het Groene Medicijn

Sociaal en groen ondernemerschap welkom in gemeenten

Op 4 september aanstaande is het eerste landelijke congres over sociaal ondernemerschap en de rol van de gemeente. Sociale ondernemingen dragen bij aan maatschappelijke vernieuwing en bieden innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken rond gezondheid(szorg), veiligheid en leefbaarheid, arbeidsparticipatie, voedsel- en energievoorziening” aldus minister van Economische Zaken Henk Kamp in een brief aan de Tweede Kamer op 24 februari 2014.

Participatiewet en informele zorg

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook krijgen gemeenten binnen de zorg te maken met meer taken en minder middelen, het belang van informele zorg wordt hierdoor steeds groter. “Sociaal ondernemers bieden oplossingen die gemeenten kunnen helpen hun inwoners succesvol te activeren“, aldus Social Enterprise NL.

Natuurbeheer en stadslandbouw als ‘social enterprise’

Ook organisaties die actief zijn in de natuur en stadslandbouw kunnen als ‘social enterprise’ een (grotere) rol vervullen in de nieuwe taken van gemeenten. Actief zijn in een groene omgeving is goed voor mensen, zo blijkt uit onderzoek. Veel zorgcliënten zijn gebaat bij dagbesteding in natuur en landschap. Natuurbeheerwerkzaamheden worden regelmatig ingezet voor re-integratie in het arbeidsproces (zie ook: ‘Natuurwerk in de zorg’). Stadslandbouw bevordert de sociale cohesie en leefbaarheid in wijken (zie ook: ‘Vitale Groene stad‘).

Ook voor groene organisaties kan daarom het congres van Social Enterprise NL interessant zijn: ‘De social enterprise als businesspartner van de gemeente’. Wie weet kunnen bij een volgend congres praktijkvoorbeelden uit de groene sector centraal staan. Er zijn namelijk genoeg mooie voorbeelden te noemen die opgeschaald kunnen worden, zoals Stichting M.E.E.R. Groen,Tuinman in de wijk en DemenTalent.

Tuinmanindewijk