Het Groene Medicijn

Start beterinhetgroen.nl

Green deal

In het bijzijn van 1100 wijkverpleegkundigen, huisartsen, welzijnswerkers en andere zorgprofessionals is op 1 december het project beterinhetgroen.nl officieel van start gegaan! Dertien partijen, waaronder Staatsbosbeheer, LandschappenNL, een aantal patiëntenorganisaties, NISB, Beroepsvereniging Groene Zorg (BVGZ), een regionaal ondersteuningsbureau voor eerstelijnsgezondheidszorg en De Friesland Zorgverzekeraar, tekenden hiervoor op 1 december een Green Deal met de Rijksoverheid.

MARIJNIZ-20141201-7364_WEB

Doel beterinhetgroen.nl

Het project beterinhetgroen.nl heeft als doel informatie over gezonde initiatieven in de groene leefomgeving beter toegankelijk te maken. Door de informatie te bundelen worden de initiatieven online beter vindbaar voor burgers, patiënten, artsen en andere gezondheidsprofessionals die cliënten en/of patiënten adviseren of verwijzen.

Op hetgroenemedicijn.nl worden voorbeelden beschreven van initiatieven op het snijvlak van natuur en gezondheid, met name bedoeld om andere organisaties te inspireren. In de digitale database beterinhetgroen.nl kunnen straks alle relevante initiatieven worden opgenomen en deze is vooral bedoeld voor burgers en verwijzers. De database wordt door MediQuest in samenwerking met de Green Deal partners opgezet en ontsloten. In het project wordt de komende maanden vastgesteld welke typen initiatieven en voorzieningen opgenomen worden in de database. Het gaat in ieder geval om structurele initiatieven en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld wandelfit-groepen, beweegprogramma’s in het park, coaching in de natuur, runningtherapie of (wijk)gezondheidstuinen. Het gaat niet om eenmalige evenementen, zoals een hardloopwedstrijd.

Aanmelding initiatieven

Vanaf maart 2015 wordt de database gevuld en zal het mogelijk zijn relevante initiatieven aan te melden via een speciaal daartoe ontwikkelde website. Aanbieders van initiatieven op het snijvlak van groen en gezondheid kunnen zich op de site beterinhetgroen.nl aanmelden voor de nieuwsbrief of op Twitter @beterinhetgroen volgen om op de hoogte te blijven. Het streven is dat voor de zomer van 2015 burgers, patiënten en verwijzers online kunnen zoeken welke gezonde, groene initiatieven er bij hen in de buurt zijn.

Beterinhetgroen.nl maakt onderdeel uit van de implementatie van de Rijksnatuurvisie en sluit aan bij het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’. Op de project-website beterinhetgroen.nl is meer te lezen over de wijze waarop beterinhetgroen.nl aansluit bij de visie en doelen van de samenwerkingspartners.

MARIJNIZ-20141201-7341_WEB