Het Groene Medicijn

Voorbeelden

Ter inspiratie zijn op deze website voorbeelden opgenomen hoe natuur en gezondheid met elkaar worden verbonden. De voorbeelden zijn ingedeeld in vijf categorieën:

Veel voorbeelden horen feitelijk in meerdere categorieën thuis, gekozen is voor de categorie die het meest van toepassing lijkt.

Ken je ook een voorbeeld op het snijvlak van natuur en gezondheid gericht op specifieke doelgroepen, waardoor anderen geïnspireerd kunnen raken? Wil je deze kennis delen met anderen, neem dan contact op.

NB: Aan vermelding van voorbeelden op deze website zijn geen kosten verbonden, maar plaatsing is niet vanzelfsprekend (afhankelijk van toegevoegde waarde).

Disteltrekken bloemenweide

Natuurontwikkeling door Stichting M.E.E.R.Groen ism GGZ-cliënten en stagiaires (Foto: Jos van Rooijen)