Het Groene Medicijn

Bos- en heideproject Brabantse Wal

Samenwerkingspartners: Geestelijke GezondheidsZorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) en Natuurmonumenten.

Beheerwerkzaamheden onderdeel van zorgprogramma

GGZ WNB heeft voor cliënten die last hebben van psychoses een eigen zorgprogramma. Een aantal groepen van het zorgprogramma neemt deel aan het Bos- en heideproject op de Brabantse Wal in de Zuidwesthoek van Brabant. De intensiteit van de werkzaamheden en de invulling kan verschillen per groep. Dit afhankelijk van wat bij een bepaalde groep past. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: het verbreden van padranden, licht zaagwerk, knippen van struikgewas op de heide en het creëren van open plekken in het bos, zodat insecten en kruiden er een plek kunnen krijgen.

Cliënten van GGZ WNB leren via het project een dagstructuur en een arbeidsritme (opnieuw) aan. Zij leren ook beter samenwerken en vinden uit hoe ze een werkopdracht moeten uitvoeren en realiseren. De cliënten worden door de boswachters van Natuurmonumenten op een deskundige manier begeleid. Het belang van dit project is om de cliënten een arbeidsmatige en prettige daginvulling te geven. Cliënten krijgen weer het gevoel in het arbeidsproces te staan en werken ontspannen in de buitenlucht. Dit werk helpt, in tegenstelling tot sommige andere werkzaamheden, om het gevoel van stress omlaag te brengen. Cliënten zien het nut van hun werk direct terug in een mooi onderhouden bos, een open heide en zonnige vennen.

Houtverkoop

Een van de terreinklussen is het afzetten van Elzensingels. De deelnemers verwerken het gekapte Elzenhout tot kachelhout en bieden dit te koop aan tegen een schappelijke prijs. Het hout wordt verkocht in Klein Loo, een door cliënten gerunde winkel van GGZ WNB (op de locatie Landgoed Vrederust). De opbrengt van de houtverkoop komt ten goede aan het Bos- en heideproject.

Samenwerking bevalt

Het is een samenwerking die beide partijen goed bevalt en waar zij beide voordeel van hebben. Voor de cliënten van GGZ WNB is het een activiteit die aansluit bij het Zorgprogramma Psychose. Voor de boswachters betekent het vele extra helpende handen op de Brabantse Wal in de Zuidwesthoek van Brabant, waar Brabant Zeeland raakt. Natuurgebieden zijn onder andere Groote Meer, Vluchtheuvel en Noordpolder van Ossendrecht. Het project draait sinds 2010 naar tevredenheid van Natuurmonumenten en GGZ WNB.

Bron: Website Natuurmonumenten en mondelinge informatie van boswachter Frans van Zijderveld (februari 2013).