Het Groene Medicijn

BuitenVitaal

BuitenVitaal werkt met P&O- en zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in groene re-integratie voor werknemers en werkzoekenden die te maken hebben met psychische problemen, soms in combinatie met een (chronische) ziekte zoals kanker of niet aangeboren hersenletsel (BAH).

BuitenVitaal biedt 3 diensten aan:

1. Natuurlijk Activering / Natuurlijk Re-integreren

Deze werkmethodiek is gebaseerd op nature based therapie. Interventie combineert werken in de natuur, lichamelijk actief zijn, ervaringsleren, personal- en loopbaancoaching. Werken in de natuur geeft inzicht in hoe een deelnemer in het leven staat en omgaat met werk en vitaliteit. Natuur vermindert stress, zorgt voor ontspanning en zet aan tot bewegen en bezinning. Parallel aan dit traject aan de slag met loopbaanoriëntatie. Indien nodig ook begeleiding in het zoekproces naar werk.

2. Activering en arbeidsmatige dagbesteding (Pré Natuurlijk Activering)

Bij deze dienst is werken in de natuur een middel om mensen te activeren en te stimuleren en helpt mee in het stabiliseren van het privéleven én de afstand tot de arbeidsmarkt/werk zo klein mogelijk te houden. Deze dienst is veelal onderdeel van een medisch behandelprogramma 2e lijn.

3. Natuurlijk coaching & duurzame inzetbaarheid

Op peil houden van de eigen loopbaan en vitaliteit d.m.v. wandelcoaching, personalcoaching en loopbaancoaching.

De Interventie die BuitenVitaal hanteert is door Zweedse en Deense onderzoekers beschreven en onderzocht. “De groene omgeving is een bron van herstel voor cliënten: het geeft rust, het is een veilige plek, het sluit aan bij je mogelijkheden en je bent er tussen uit. Cliënten herstellen van stress. Ruim 60% van de cliënten gaat weer aan het werk na afloop van de interventie (Palsdottir ea 2014b). “

Bron: Wageningse Universiteit 2016 – 2017