Het Groene Medicijn

DemenTalent

dementalent

Dementalent aan het werk
(Foto Staatsbosbeheer)

Samenwerkingspartners: Zorggroep Apeldoorn e.o. en Staatsbosbeheer.

Op Radio Kootwijk zijn jonge ouderen met dementie elke vrijdag aan het werk als vrijwilliger in de natuur.

Jonge ouderen met dementie hebben veel baat bij beweging in de natuur en een goede balans tussen rust en uitdaging. Meedoen in de maatschappij is ook een belangrijk doel. Omdat er voor deze groep mensen weinig projecten beschikbaar zijn, creëerde Zorggroep Apeldoorn in overleg met Staatsbosbeheer een plek op Radio Kootwijk.

De groep heeft de beschikking over een eigen verblijfsruimte en twee keer per week zijn vrijwilligers van DemenTalent aan het werk in de natuur rondom de gebouwen van het voormalige zendstation. De ervaringen zijn zeer positief (Bron: Alzheimermagazine, juni 2013 en onderstaand filmpje) en inmiddels is de groep gegroeid van 8 naar 24 deelnemers (februari 2014).

DemenTalent

Het werken bij Radio Kootwijk is een onderdeel van DemenTalent, een initiatief van Zorggroep Apeldoorn. Bij DemenTalent wordt gezocht naar een zinvolle daginvulling die past bij de talenten van iemand met dementie. Het zorgaanbod bestaat uit vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer of bij een kinderdagverblijf, creatieve workshops, beweegprogramma’s, lotgenotengesprekken en trainingen in dagelijkse handelingen. Initiatiefnemers en vrijwilligers van DemenTalent kregen 26 maart 2014 de EFID Award uitgereikt. Deze Europese prijs voor initiatieven die prettig leven voor mensen met dementie in de maatschappij bevorderen, geeft een impuls aan de landelijke uitrol van nieuwe DemenTalent projecten. Lees ook het artikel ‘DemenTalent kijkt naar wat mensen met dementie wel kunnen‘ op basis van een interview van Frank van Wijck (juli 2014, programma ‘In voor zorg!’).

Staatsbosbeheer en zorginstellingen

Op Radio Kootwijk is ruimte voor dit soort maatschappelijke initiatieven. Staatsbosbeheer werkt aan de herontwikkeling van Radio Kootwijk, één van de parels van het nationale industriële erfgoed middenin de prachtige natuur van de Veluwe. Door heel Nederland werkt Staatsbosbeheer samen met ruim 50 zorginstellingen die onderdak of dagbesteding organiseren voor mensen met speciale behoeften. In elk district zijn dagelijks wel 10 – 15 mensen aan de slag. Ze verrichten licht snoeiwerk, verzorgen catering bij excursies, onderhouden paden en meubilair en doen opruimwerk. In Overasselt is in 2012 ook een dagopvang geopend in een voormalige werkschuur van Staatsbosbeheer. (Bron: Staatsbosbeheer).