Het Groene Medicijn

Erasmustuin

Erasmustuin ontdekken

Erasmustuin ontdekken (foto © Creatief Beheer)

Initiatiefnemers: gynaecoloog Tom Schneider van het  Erasmus MC-Sophia en Creatief Beheer.

Ook voor hele jonge kinderen van 0 tot 4 is de natuur een inspirerende leermeester. Voor deze kinderen zijn de Erasmustuinen van Creatief Beheer.

De eerste werd officieel geopend op 4 juli 2013 in Carnisse door Tom Schneider, gynaecoloog van het Sophia kinderziekenhuis in het Erasmus MC. Op Proefpark De Punt in Delfshaven is er ook eentje in wording.

Een Erasmustuin is erop ingericht om baby’s en peuters veilig in de natuur te laten zijn. Ze kunnen kruipen in het gras en door het zand. Ontdekken dat de ene plant anders voelt dan de andere. Zien de lucht boven hun hoofd. Voelen de wind op hun huid. Horen blaadjes ritselen.

Tom Schneider is al bijna dertig jaar gynaecoloog. Hij werkt met zwangeren en moeders met jonge kinderen. Het viel hem op dat jonge kinderen nauwelijks buiten komen. Terwijl dat zo uitstekend is voor hun ontwikkeling en het opbouwen van weerstand tegen allerlei allergieën. Schneider:  “Op Zuid wonen 200.000 mensen, waaronder veel moeders met jonge kinderen. Die kinderen – en moeders – willen we uit de huizen halen. Als we helemaal niets doen gaat het fout. Zuid heeft nu al de hoogste sterfte rondom de geboorte van heel Nederland. De tuin is goed voor kinderen maar ook voor jonge moeders. Je kunt er energie opdoen, stress en frustraties kwijt raken. Het is beslist een helende omgeving. Voor een klein kind is een tuin magisch en mysterieus. En magie en mysterie, dat hebben we nodig in deze tijd. Bovendien blijkt uit onderzoek dat het werkt. Kinderen knappen ervan op als ze in een tuin verblijven. Bij Hogescholen InHolland en Rotterdam en de Erasmus Universiteit bestaat belangstelling om in de tuin onderzoek te doen, bv naar effecten van verschillende sociale tuinprogramma’s die zijn  gericht op zwangeren en moeders met hele jonge kinderen.  De Erasmus Tuin heeft daarnaast nog iets magisch en mysterieus nodig. Het kweken en telen van  keuken- en medicinale kruiden, in het bijzonder die welke gebruikt kunnen worden in de zwangerschap en bij het bereiden van bijzonder, gezond voedsel. Dit is de derde poot van het Erasmus Tuin idee.

De Erasmustuin is twee ochtenden in de week open voor kinderen van de kinderopvang uit de wijk. Daarnaast zijn moeders en vaders met hun kind altijd welkom tijdens de openingstijden van de Carnissetuin,

Meer informatie over het concept Erasmustuin en een bouwplan is opgenomen in het projectplan.

Erasmustuinen_projectplan

 Bron: Creatief Beheer