Het Groene Medicijn

Natuurbeleving voor ouderen

Belevings- / Alzheimertuinen

Steeds meer zorgcentra leggen belevingstuinen aan voor hun bewoners (en bezoek). In opdracht van de Nature Assisted Health Foundation (NAHF) heeft HAS Kennistransfer een brochure opgesteld met tips voor het aanleggen van tuinen die geschikt zijn om dementerenden, hun verzorgers en bezoekers te stimuleren tot bewegen, beleven en contact: De ‘ideale’ belevingstuin voor mensen met dementie. Lees ook meer over belevings- / Alzheimertuinen op deze site.

 

Stichting Veldwerk Nederland organiseert natuurbeleving i.s.m. zorgcentra en scholen.

Stichting VeldwerkNiet alleen voor kinderen ook voor ouderen heeft bezig zijn met de natuur een heilzame werking. Het zet aan tot praten, roept herinneringen op en brengt mensen met elkaar in contact. Stichting Veldwerk Nederland, kennis- en praktijkcentrum voor natuureducatie, vindt het belangrijk dat ouderen, gehandicapten en zieken in contact met de natuur blijven.

Veldwerk Nederland traint en coacht vrijwilligers en medewerkers van zorginstellingen om natuurbelevingsactiviteiten uit te voeren met de bewoners. Het doel is een bijdrage te leveren aan het woon- en leefgenot van ouderen. Zorgcentra kunnen met hun bewoners bijvoorbeeld collages of natuursieraden maken, natuurbingo spelen of een spannende buitenactiviteit doen. De natuurbeleving wordt helemaal speciaal als de ouderen tijdens de activiteiten geholpen worden door basisschoolleerlingen. Met natuur als middel worden ook maatschappelijke, sociale en opvoedkundige doelen bereikt.

Bekijk ook het inspiratiefilmpje op de site van Stichting Veldwerk Nederland.

 

Ook Het Bewaarde Land ontwikkelde i.s.m. zorginstellingen rondom het gebied De Hooge Heide doelgroepgerichte natuurbelevingsprogramma’s.

In het kader van het programma Leefbaarheid heeft Het Bewaarde Land van de provincie Noord-Brabant subsidie ontvangen voor het opzetten van natuurbelevingsprogramma’s voor specifieke doelgroepen. Voor vrijwilligers zijn scholingsprogramma’s ontwikkeld met als doel mensen met speciale wensen (zoals mensen met dementie) de natuur te laten beleven. Zowel de trainingen voor begeleiders van mensen met dementie als de trainingen voor begeleiders van mensen met meervoudige beperkingen zijn zeer succesvol verlopen. De verwachting is dat het pilotproject een vervolg gaat krijgen / verder uitgebreid gaat worden (Project De Hooge Heide, oktober 2014).

 

Natuurfilm van Beter door Beeld voor mensen met dementie

Beter door Beeld maakt natuurfilms voor verschillende doelgroepen in de zorg. Voor mensen met dementie is er een film gemaakt die past bij hun belevingswereld. De film is rustig, eenvoudig en herkenbaar. Ze bevat niet teveel prikkels maar ze houdt de hersenen aangenaam bezig. De beelden komen overeen met hun herinneringen. De achtergrond staat stil en meestal is er maar 1 onderwerp dat beweegt en de aandacht trekt. Eén onderwerp is minimaal 3 minuten in beeld, met lange shots van 20 seconden of meer, zodat men alle tijd heeft de beelden in zich op te nemen.

Het Groene Medicijn werkte mee aan de trailer voor de natuurfilm voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Beter door Beeld wil met hulp van sponsoren deze film gratis verstrekken aan mantelzorgers. Zie ook: http://www.filmvoordementie.nl/.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QIBUQprttUI&w=480&rel=0]

Op de afdeling psychogeriatrie van AriensZorgplalet draait gedurende de gehele dag ook een anderhalf uur durende natuurfilm van Beter door Beeld, in een speciaal daarvoor ingericht zithoekje in een gang. Bewoners lopen langs en gaan rustig zitten kijken. Familie kijkt soms mee en er ontstaat interactie. De verzorgende neemt de onrustige bewoner mee naar de film waardoor rustgevende medicatie vaak niet meer nodig is. Bekijk ook het filmpje op de site van Beter door Beeld, waarin medewerkers van AriensZorgpalet uitleggen wat de film met bewoners doet.

AriensZorgpalet

Bewoners van Ariens Zorgpalet kijken naar de film van Beter door Beeld

Stichting Natuurlijk Genieten

Stichting Natuurlijk Genieten is een stichting die zich inzet om natuurbeleving en groenactiviteiten binnen zorginstellingen te bevorderen. Op haar website deelt de stichting kennis en ideeën om anderen te inspireren. Verschillende publicaties en projecten uit de praktijk zijn via de site te raadplegen.

 

Literatuurstudie ‘Greening Dementia’

In opdracht van Natural England is door Dementia Adventure een literatuurstudie uitgevoerd naar de voordelen van en belemmeringen in natuurbeleving voor mensen die leven met dementie: Greening Dementia (november 2013).