Het Groene Medicijn

Beweegprogramma voor kinderen: Natuursprong

natuursprongdordrecht22okt2009gmdegelder 8

Natuursprong Dordrecht

Samenwerkingspartners: Staatsbosbeheer, het Nederlandse Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en Jantje Beton.

De samenwerkingspartners hebben de krachten gebundeld en zetten zich vanuit verschillende werkvelden (natuur, welzijn en sport) in om kinderen meer te laten bewegen. Niet in gymzalen, maar buiten: spelen in de natuur, met frisse buitenlucht en spannend groen.

Natuursprong is een beweegprogramma voor kinderen van 4-12 jaar. Kinderen maken spelenderwijs kennis met de natuur door een anderhalf uur durend beweegprogramma. Sportbuurtwerkers, maar ook pedagogisch werkers uit het jeugdwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en/of Natuur- en Milieu Educatie (NME), worden getraind om in speelbossen van Staatsbosbeheer te werken met de door NISB ontwikkelde spelactiviteitenmap ‘Spelen tot je groen ziet’. De map bevat verschillende spelletjes die uitdagen tot veel bewegen, samenwerken en kennismaken met de natuur. Vies worden mag!

Via de brede school, het jeugdwerk en de naschoolse opvang kunnen groepen kinderen op een georganiseerde manier ervaren hoe het is om te spelen en sporten in de natuur.

Bron: Natuursprong