Het Groene Medicijn

Natuur als werkplaats

Natuurwerk

Zorg voor natuur en landschap
(Foto: Landschapsbeheer Nederland)

Wérken in de natuur kan, als therapie, mensen met een burn-out of depressie helpen of een vorm van maatschappelijke participatie bieden aan jonge ouderen met dementie. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking of langdurige psychiatrische of verslavingsproblematiek kan werken in de natuur plezierig en heilzaam zijn en helpen bij re-integratie.

Buitenlucht, de natuurlijke omgeving, structuur en fysieke inspanning dragen daar aan bij. Er zijn inmiddels veel plekken waar mensen met een zorgvraag kunnen werken in natuur en landschap.

Bijvoorbeeld op een van de circa 1000 zorgboerderijen die we in ons land hebben, maar juist ook organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer bieden zorgcliënten mogelijkheden om actief te zijn in natuur en landschap (Bron: Landschapsbeheer Nederland, Zorg voor natuur en landschap, december 2012).

Een paar van de voorbeelden waarbij sprake is van intensieve samenwerking tussen de natuur- en zorgsector en waaruit blijkt dat verschillende doelgroepen baat hebben bij werken in de natuur:

In de webwinkel van Landschapsbeheer Nederland is de publicatie ‘Zorg voor natuur en landschap’ gratis te downloaden. Een handreiking voor zorginstellingen en
groene organisaties bij het organiseren van dagbesteding voor zorgcliënten in natuur en
landschap.