Het Groene Medicijn

Natuurzonderdrempels.nl

groen en handicapInitiatiefnemer Stichting Groen & Handicap adviseert De Nationale Parken, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Landschappen.

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden voor mensen met een motorische of zintuiglijke handicap of met uithoudingsproblemen is zeker niet overal optimaal. Bovendien hebben mensen met een handicap soms moeite om de geboden informatie in de gebieden te gebruiken.

Bij het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de natuurgebieden moet uitgegaan worden van integrale oplossingen. De voorzieningen moeten zo min mogelijk leiden tot het beeld van een speciaal ‘gehandicapten-terrein’. Overdaad schaadt!

Op de website www.natuurzonderdrempels.nl is allerlei informatie opgenomen over voorzieningen die beheerders in hun natuurgebieden kunnen aanbrengen om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid te vergroten. Daarbij wordt telkens verwezen naar de voorbeelden en technische richtlijnen in het handboek ‘Samen op Pad’ van Groen & Handicap.

Websites TBO’s

Elk jaar screent stichting Groen & Handicap de websites van terreinbeherende organisaties op informatie voor mensen met een beperking. In de ranglijst van 2013 staan de websites van Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Amsterdamse Bos bovenaan.

Bron: Stichting Groen & Handicap