Het Groene Medicijn

Vitale Groene stad

Groen vertegenwoordigt een grote maatschappelijke en economische waarde. Groen wordt daarom gezien als kapitaal voor gemeenten en haar inwoners (zie ook onderstaand animatiefilmpje van de Rijksoverheid). Ook in het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 wordt het belang van een groene, gezonde leefomgeving benadrukt.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ND8uJa9l3gE&w=480&rel=0]
De Vitale Groene Stad heeft in maart 2014 de poster ‘Groen, kapitaal voor gemeenten en haar inwoners’ gepubliceerd. Op de poster staan tal van inspirerende voorbeelden die allen afkomstig zijn van recente onderzoeken, zoals TEEB Stad. Ook in de brochure ‘Een groene gezonde wijk‘ uit 2010 van GGD Nederland en Groene Stad worden verschillende voorbeelden uitgebreid toegelicht.

poster groen kapitaal voor gemeenten en inwoners

© De Vitale Groene Stad

Drie mooie voorbeelden van productief groen in de stad en burger- /cliëntparticipatie zijn de Dakakker op het Schieblock in het centrum van Rotterdam, Pluk! Den Haag en het project Stadsbijen in Gelderland. Op de website van Groene Ruimte is een interessant artikel opgenomen over de baten van stadslandbouw en worden nog meer voorbeelden van stadslandbouw genoemd. Op de site stedennetwerk stadslandbouw is een animatiefilmpje opgenomen over de baten van stadslandbouw. Het Louis Bolk Instituut heeft in 2013 de succesfactoren in kaart gebracht van de wijkgezondheidstuin ‘De Bruistuin‘ in Arnhem. De rapportage hierover is vrij beschikbaar.

Op de site Groen Dichterbij zijn honderden groene buurtprojecten, filmpjes van icoonprojecten, diverse informatieve factsheets en de publicatie ‘Hoe groen goed doet‘ opgenomen. In ‘Hoe groen goed doet’ zijn o.a. de resultaten verwerkt van het wetenschappelijke onderzoek dat onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR deed naar de effecten van groene buurtprojecten op de sociale cohesie in de wijk. Opvallende resultaten uit dit onderzoek zijn dat de projecten gevoelens van eenzaamheid bij buurtbewoners verminderen, contacten tussen bewoners versterken, werklozen helpen bij het hervinden van rust en regelmaat & kinderen bewuster maken over hoe de natuur werkt.

In de Rotterdamse wijk Carnisse is in 2013 op initiatief van een gynaecoloog en Creatief Beheer de eerste Erasmustuin in gebruik genomen: Een helende tuin in het bijzonder gericht op 0-4 jarigen en hun moeders (en vaders).

2014 Is het jaar van de groene kinderopvang, een inspirerend voorbeeld van buitenschoolse opvang in de natuur is BSO Wijs!

Meer informatie en voorbeelden van groen in de stad zijn ook te vinden op de website van Vitale Groene Stad.