Het Groene Medicijn

Wandelcoaching

Het coachbureau

In Nederland zijn er steeds meer coaches die ervoor kiezen om wandelen te integreren in hun therapeutische praktijk. Naar schatting zijn er tussen de 200-300 professionele wandelcoaches actief in Nederland (Bron: Alterra Rapport 2490).

Door het bijscholingsinstituut voor therapeuten wordt helder uiteengezet wat de meerwaarde is van wandelend coachen:

“In de buitenlucht zijn, maakt dat het lichaam de neurotransmitter serotonine aanmaakt, dat een energiek gevoel geeft. Bovendien komt daar, als je gedurende enige tijd actief bezig bent met lopen bijvoorbeeld, ook nog het ‘happy’ hormoon endorfine bij, dat een prettig, tevreden gevoel geeft.

Je brengt je cliënt letterlijk en figuurlijk in beweging, dit maakt het eenvoudiger om ook innerlijk in beweging te komen. Het wandelen in de natuur roept een ontspanningsreactie op die wordt veroorzaakt door het effect van Biophilia.

De mens heeft een aangeboren aansluiting met andere levende wezens, dieren en planten. Wij willen van nature een vitale relatie met andere organismen en in het bijzonder, de natuurlijke wereld. Biologen hebben dit gegeven vertaald naar deze nieuwe naam: Biophilia.

Door ons te begeven in landschappen, bossen, wouden en savanneachtige gebieden, geven wij onszelf het gevoel in volledige vrijheid te zijn, te leven.

Door met je cliënt in de buitenwereld en in een natuurlijke omgeving te zijn roep je onherroepelijk dit gevoel van vrijheid op. Het naast elkaar lopen zonder direct oogcontact te maken geeft een groter gevoel van eigenheid voor je cliënt dan wanneer je met de cliënt in een ruimte zit die er voor zorgt dat de cliënt alleen maar focust op jou. In het wandelen creëer je meer ruimte voor de cliënt, waardoor het zelfoplossend vermogen in ons wordt aangeboord.

Het is een natuurlijke houding. Lopen/wandelen/hardlopen, heeft een bilateraal effect in ons brein. De bilaterale stimulatie in onze hersenen roepen een oriëntatiereactie op (een reflexmatige reactie op nieuwe informatieve of intense prikkels uit de omgeving), deze oriëntatiereactie onderbreekt automatische reacties zoals probleemvermijding.

In de natuur kun je als therapeut uitbundig gebruik maken van alle visuele aspecten die zich daarin voordoen, denk aan omgevingsfactoren als dichte bossen, open landschap, water, wind ruige paden. Het spreekt tot de verbeelding en hier maak je als therapeut gebruik van, door je cliënt te laten vertalen wat hij/zij ziet en beleefd en hoe dat zich uit in de directe leefwereld van je cliënt.”

Agnes van den Berg onderzocht de effectivieit van wandelcoahing bij Het Coachbureau: Onderzoeksrapport effectmeting wandelcoaching.

Zie voor een samenvatting ook het bericht op deze site: Sneak preview resultaten wandelcoaching