Het Groene Medicijn

Zorg(en) voor de natuur in beeld

Dat natuur de gezondheid kan versterken blijkt zowel uit onderzoek als uit het toenemend aantal initiatieven op het snijvlak van natuur en gezondheid. Andersom: het versterken van natuur door de link te leggen met de gezondheid vraagt vaak om meer uitleg. Het Groene Medicijn doet een oproep aan iedereen die met een inspirerende foto dit duidelijk kan maken.

Beelden zeggen vaak meer dan woorden

Hoe meer mensen de helende werking van natuur ervaren en zien, des te meer draagvlak voor natuur ontstaat. Nog mooier is het wanneer de zorgsector ook direct bijdraagt aan nieuwe natuur en natuurbehoud. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Daarom is Het Groene Medicijn op zoek naar sprekende foto’s die laten zien dat vanuit het perspectief van de gezondheid(szorg) er ook zorg is voor natuur en biodiversiteit. Foto’s waar niet alleen het benutten van natuur voor de gezondheid uit spreekt, maar juist ook het bijdragen aan natuur en biodiversiteit.

Denk bijvoorbeeld aan het natuurlijk landschap dat rondom de nieuwbouw van het Zwolse ziekenhuis Isala is aangelegd (zie foto), of een bij- en vlindervriendelijke Alzheimertuin, of cliënten uit de zorg die hun steentje bijdragen aan natuurherstel en -behoud.

Oproep

Inspirerende foto’s binnen het thema ‘Zorg(en) voor de Natuur’ kunnen met vermelding van de naam van de fotograaf en een beknopte toelichting gestuurd worden naar info@hetgroenemedicijn.nl. De mooiste en meest sprekende foto’s worden met bronvermelding geplaatst in een fotogallerij op deze site.

Het insturen van de foto’s geeft Het Groene Medicijn expliciet het recht de foto’s te gebruiken.

Isala-Zwolle-EvdHam

Foto: Erik van den Ham. De mengsels die vorig jaar bij de nieuwbouw van Isala ingezaaid zijn, beginnen met de bloei.